Praktische informatie

Schooltijden

Continurooster

Wij werken met een continurooster van vijf gelijk dagen. De kinderen gaan iedere dag van 8:30 u tot 14:00 u naar school. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De kinderen eten gezamenlijk hun lunch op school. Een onderdeel van de Jenaplan filosofie is, dat er een opvoedende taak ligt voor de school. Binnen deze taak past ook het middageten. Het samen eten vormt, los van de pauze, een deel van het ritmisch weekplan. De lunchtijd wordt benut in het kader van het bijbrengen van sociale vaardigheden aan de kinderen en het bevorderen van sociale redzaamheid en gezond gedrag, we zorgen voor elkaar, delen met anderen, halen drinken voor elkaar, er is tijd voor een gesprek, voor leesbevordering en taalontwikkeling, voor lessen voorbereiden en/of evalueren en we beleven samen de gebeurtenis van de dag. Ook is het gezamenlijk eten een rustmoment van de dag. Er zijn er geen extra kosten verbonden aan het overblijven op school.

Tussen 14.00 en 14.30 hebben de stamgroepleiders altijd pauze. Dus kunt u pas na 14:30 een afspraak maken.

Vakanties & vrije dagen schooljaar 2024-2025
Herfstvakantie 28 oktober 2024 t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari 2025 t/m 28 februari 2025
Meivakantie 18 april 2025 t/m 5 mei 2025
Zomervakantie 19 juli 2025 t/m 31 augustus 2025

Studiedagen en andere schooltijden:


Kamp/ slurp-en snurkfeest, bouwverlatersfeesten en ''door de bogen''.
Een basisactiviteit binnen een onze school is vieren. Naast het samenkomen en delen van ervaringen door presentaties van dans, drama, zingen poëzie en verhalen vertellen op de viering vieren we nog veel meer. Vieren van begin en einde van de schoolweek, verjaardag, nieuwelingen in de school of stamgroep, afscheid, religieuze en nationale feesten en andere belangrijke gebeurtenissen. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar , samen het leven leren.
Ook zijn er enkele tradities binnen onze school om tegemoet te komen aan deze basisactiviteit.

Kamp
De bovenbouwgroepen gaan altijd aan het begin van het schooljaar op kamp. Zo leren de kinderen van de bovenbouw elkaar goed kennen, nemen ze verantwoording en leren ze ontzettend veel. Het kamp organiseren de kinderen met elkaar. Iedereen krijgt een taak, van spelbegeleider tot penningmeester. Er gaan ook enkele ouders mee om de stamgroepleiders te ondersteunen. De ouders die mee willen moeten ook echt een sollicitatiebrief schrijven en op gesprek komen.

Slurp-en snurkfeest
De middenbouwgroepen hebben ongeveer halverwege het schooljaar het slurp- en snurkfeest. Samen met alle middenbouwkinderen een nachtje op school slapen, ter voorbereiding op het kamp.
Voor de meeste kinderen een geweldige ervaring, waar ze aan het eind van het schooljaar nog steeds met veel plezier op terug kijken. We gaan samen eten en spelletjes doen. De kinderen leren elkaar in een hele andere setting kennen.

Bouwverlatersfeesten
Het verlaten van een bouw is een mijlpaal in de schoolcarrière van een kind. Drie jaar lang zat je in dezelfde stamgroep. Je bent gegroeid van leerling, gezel naar meester. Dat vieren we! Aan het eind van het schooljaar nemen de bouwverlaters afscheid van hun stamgroepleider. Dit doen zij door per stamgroep een klein feestje te vieren georganiseerd door de ouders.

De schoolverlaters, de 8e jaars, sluiten hun basischooltijd gezamenlijk af met een eigen geschreven musical. In de middag van de musicalavond is er altijd een gezellig samenzijn met het hele team en de 8e jaars.