Praktische informatie

Schooltijden

Continurooster

Wij werken met een continurooster van vijf gelijk dagen. De kinderen gaan iedere dag van 8:30 u tot 14:00 u naar school. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De kinderen eten gezamenlijk hun lunch op school. Een onderdeel van de Jenaplan filosofie is, dat er een opvoedende taak ligt voor de school. Binnen deze taak past ook het middageten. Het samen eten vormt, los van de pauze, een deel van het ritmisch weekplan. De lunchtijd wordt benut in het kader van het bijbrengen van sociale vaardigheden aan de kinderen en het bevorderen van sociale redzaamheid en gezond gedrag, we zorgen voor elkaar, delen met anderen, halen drinken voor elkaar, er is tijd voor een gesprek, voor leesbevordering en taalontwikkeling, voor lessen voorbereiden en/of evalueren en we beleven samen de gebeurtenis van de dag. Ook is het gezamenlijk eten een rustmoment van de dag. Er zijn er geen extra kosten verbonden aan het overblijven op school.

Tussen 14.00 en 14.30 hebben de stamgroepleiders altijd pauze. Dus kunt u pas na 14:30 een afspraak maken.

Vakanties & vrije dagen schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: vrijdag 22 december 12:00 uur t/m zondag 7 jan 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede vrijdag: 29 maart 2024
2e Paasdag: maandag 1 April 2024
Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
Meivakantie: maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei
Zomervakantie: vrijdag 12 juli 12:00 uur t/m vrijdag 23 augustus

Studiedagen en andere schooltijden:
Maandag 23 oktober 2023
Vrijdag 12 december om 12:00 uur uit
Maandag 22 januari 2024 (Nestas festival)
Vrijdag 16 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 14 juni 2024 12:00 uur uit en 18:00 uur terug voor het Zomerfeest
Laatste schooldag, vrijdag 12 juli 2024, 12:00 uur uit

Kamp/ slurp-en snurkfeest, bouwverlatersfeesten en ''door de bogen''.
Een basisactiviteit binnen een onze school is vieren. Naast het samenkomen en delen van ervaringen door presentaties van dans, drama, zingen poëzie en verhalen vertellen op de viering vieren we nog veel meer. Vieren van begin en einde van de schoolweek, verjaardag, nieuwelingen in de school of stamgroep, afscheid, religieuze en nationale feesten en andere belangrijke gebeurtenissen. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar , samen het leven leren.
Ook zijn er enkele tradities binnen onze school om tegemoet te komen aan deze basisactiviteit.

Kamp
De bovenbouwgroepen gaan altijd aan het begin van het schooljaar op kamp. Zo leren de kinderen van de bovenbouw elkaar goed kennen, nemen ze verantwoording en leren ze ontzettend veel. Het kamp organiseren de kinderen met elkaar. Iedereen krijgt een taak, van spelbegeleider tot penningmeester. Er gaan ook enkele ouders mee om de stamgroepleiders te ondersteunen. De ouders die mee willen moeten ook echt een sollicitatiebrief schrijven en op gesprek komen.

Slurp-en snurkfeest
De middenbouwgroepen hebben ongeveer halverwege het schooljaar het slurp- en snurkfeest. Samen met alle middenbouwkinderen een nachtje op school slapen, ter voorbereiding op het kamp.
Voor de meeste kinderen een geweldige ervaring, waar ze aan het eind van het schooljaar nog steeds met veel plezier op terug kijken. We gaan samen eten en spelletjes doen. De kinderen leren elkaar in een hele andere setting kennen.

Bouwverlatersfeesten
Het verlaten van een bouw is een mijlpaal in de schoolcarrière van een kind. Drie jaar lang zat je in dezelfde stamgroep. Je bent gegroeid van leerling, gezel naar meester. Dat vieren we! Aan het eind van het schooljaar nemen de bouwverlaters afscheid van hun stamgroepleider. Dit doen zij door per stamgroep een klein feestje te vieren georganiseerd door de ouders.

De schoolverlaters, de 8e jaars, sluiten hun basischooltijd gezamenlijk af met een eigen geschreven musical. In de middag van de musicalavond is er altijd een gezellig samenzijn met het hele team en de 8e jaars.