Welkom bij Nestas scholengroep

De naam Nestas komt voort uit één van de bekendste zinnen uit de Nederlandse taal- en literatuurwetenschappen. ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu’. Het betekent zoveel als: Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Een warm nest, dat is precies wat elk van onze scholen voor kinderen wil zijn. Een plek waar ieder kind zich thuis voelt. Omdat die geborgenheid essentieel is voor hun ontwikkeling.

Niks is zo onvoorwaardelijk als de liefde van een ouder voor zijn kind. Daarom voelt ook niks zo tegenstrijdig - tegennatuurlijk misschien zelfs - als je kind toe te vertrouwen aan iemand anders die je niet of nauwelijks kent. En toch is dat in wezen wat van ouders gevraagd wordt wanneer hun kind naar de basisschool gaat. Nestas scholengroep begrijpt dat onzekere gevoel heel goed. De basis van ons onderwijs is simpel en veelomvattend tegelijk: zorg voor geborgenheid. Dat betekent dat ieder kind hier gezien wordt. Dat het echte aandacht krijgt, omdat we hem of haar echt willen leren kennen. Dat het kind ook door ons – net als door de ouders – onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Geborgenheid creëert een veilige basis van waaruit het kind de wereld om zich heen kan leren kennen en van waar het op onderzoek uit kan gaan. Vanuit zijn of haar eigen belangstelling en talenten. Zodat ieder kind op zichzelf durft te vertrouwen.

Nestas scholengroep, voortgekomen uit een fusie tussen OPOD en SKOBA, vormt sinds januari 2022 het schoolbestuur van 22 openbare en katholieke basisscholen, verdeeld over 23 locaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem, waaronder één openbare school voor speciaal basisonderwijs, 8 katholieke basisscholen, 14 openbare basisscholen en diverse onderwijsconcepten. Zo kennen we naast onze traditionele basisscholen tevens inclusief onderwijs, scholen met plusconcepten, Montessori-, Dalton- en Jenaplanscholen. Onze scholen werken nauw samen met de organisaties die dagopvang of buitenschoolse opvang verzorgen voor kinderen vanaf 0 jaar. Deze locaties bevinden zich veelal in of dichtbij onze scholen. Dankzij deze goede samenwerking op locatie kunnen wij een totaalconcept aanbieden. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat de leer-, speel- en ontwikkelingslijn van onze scholen zo optimaal mogelijk is.

Meer informatie kunt u vinden op onze website : www.nestas-scholengroep.nl