Begaafd zijn op de Klimboom

De Klimboom wil een veilige plek zijn voor begaafde leerlingen, waar zij zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Belangrijk is daarvoor om deze leerlingen al vroeg te signaleren. We besteden daarom veel aandacht het inrichten van een rijke leeromgeving die uitnodigt tot experimenteren en creatief denken.

Alle teamleden zijn bekend met de kenmerken die begaafde leerlingen kúnnen laten zien. Elk schooljaar wordt in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw een Quickscan gedaan vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Verder kijkt en denkt Franka van Vlokhoven, onze intern begeleider en specialist begaafdheid, regelmatig in de groepen mee.

Voor alle kinderen op de Klimboom geldt dat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan hun onderwijsbehoeften. Voor (mogelijk) begaafde leerlingen geldt dat zij extra uitdaging nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Zo leren zij ook omgaan met fouten maken, doorzetten, plannen, samenwerken enzovoort. Deze executieve vaardigheden hoeven zij bij het reguliere schoolwerk vaak niet in te zetten.

De onder- midden- en bovenbouw hebben ieder een eigen moment in de week waarop begaafde kinderen samenkomen en aan uitdagende opdrachten werken.
Kinderen leren daarbij vooral hoe ze moeten plannen en een proces moeten bewaken wanneer ze aan een opdracht werken. Wanneer je veel ideeën hebt kan dat moeilijk zijn. Bovendien zijn de opdrachten pittig genoeg om te zorgen dat iedereen een keer tegen zijn grens aanloopt: dit lukt me niet (meteen)! Ook wie hoogbegaafd is moet leren daar mee om te gaan.

Naast alle gezamenlijke activiteiten leren de kinderen ook in kleinere groepjes bijvoorbeeld over Leren Leren, leerstijlen en Mindset.
Wie hoogbegaafd is kan zich anders voelen dan zijn of haar omgeving en daar heel onzeker van worden. Ben ik wel normaal? Het is fijn te ontdekken dat er meer kinderen zijn die zich zo voelen. Er worden spellen gespeeld als het “lekker-in-je-vel-spel” en we oefenen met omdenken.
Net zo belangrijk als deze uitdagende momenten tijdens de schoolweek is natuurlijk het aanbod binnen de eigen stamgroep. Stamgroepleider, kind en ouders gaan hier regelmatig over in gesprek met elkaar.

Meer hierover kun je lezen in: Jouw begaafde leerling van Franka van Vlokhoven